SWIERNALIS II
Swiernalis, fotograf: Paulina Wyszyńska