SWIERNALIS
Swiernalis, fotograf: Paulina Wyszyńska